Το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη (Πελοπόννησος) σας μεταφέρει στον πολιτισμό, την ιστορία και την τεχνολογία της παραγωγής ελαιόλαδου στην Ελλάδα, από τις προϊστορικές εποχές μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα.

Ο στόχος του Μουσείου είναι να αναδείξει την σχέση της ελιάς με την ταυτότητα της χώρας μας και, γενικότερα, με το κλίμα της Μεσογείου. Η ελιά και το ελαιόλαδο παρουσιάζονται εδώ από διαφορετικές οπτικές γωνίες: την οικονομία, τη διατροφή και τις χρήσεις της ελιάς, τη θρησκευτική λατρεία, την τέχνη και την τεχνολογία.